İptal İade Cayma Hakkı

Cayma Hakkı:

TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşme geçerli olduktan itibaren 7 gün içinde otele e-mail yolu ile bildirimde bulunarak cayma hakkına sahiptir. Banka komisyonları, havale/eft ücretleri ve işlem bedeli, iptal sigortası düşülüp kalan tutarın tamamı tüketiciye ödeme yaptığı kanal vasıtasıyla iptal dilekçesinin tamamlanma tarihini takip eden 21 iş günü sonunda TÜKETİCİ ‘ye iade edilir. Erken rezervasyon, bayram, sömestre gibi özel dönemler ve ön ödemeli rezervasyonlar bu kapsamın dışındadır. Özel dönemlere gelen rezervasyonlar da madde 4 esas alınır. Rezervasyon ödemesinin tamamının alınmadığı, rezervasyon toplam tutarının belirli bir kısmının alındığı ön ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda TÜKETİCİ tarafından yapılmış olan ön ödeme, banka komisyonları, havale/eft ücretleri, işlem bedeli ve iptal sigortasının iadesi yapılamaz. İptal edilemez rezervasyon kapsamına girer ve TÜKETİCİ bu ödemeleri geri talep edemez. 

Madde 4 - İptal – Devir - Değişiklik

4,1 A-TÜKETİCİ, cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35 'ini, 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %50 'sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını otele ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu koşul erken rezervasyon iptal güvence paketi alındığında geçerli değildir.

4,1 B- TÜKETİCİ iptal sigortası satın aldığında, iptal sigortası giriş tarihine 72 saat kala yapılan iptallerde geçerlidir. Toplam ödeme tutarından banka komisyonları, havale/eft ücretleri ve işlem bedelleri düşülüp kalan tutarın tamamı tüketiciye ödeme yaptığı kanal vasıtasıyla geri iade edilir. İptal sigorta bedeli geri iade edilmez.

4,1 C-TÜKETİCİ ‘nin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir. TÜKETİCİ doğacak farkı otele ödemekle yükümlüdür.

4,1 D-TÜKETİCİ ‘nin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4,1 E-TÜKETİCİ, tüm değişiklik taleplerinde otele işlem ücreti olarak 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4,2 TÜKETİCİ, hizmeti başlangıcından 7 gün evvel yazılı bildirmek kaydıyla istediği kişiye devredebilir. Doğan tüm masraflardan devreden ve devralan sorumludur.

4,3 TÜKETİCİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, Otel, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm hizmetleri 24 saat sonra iptal edebilir. TÜKETİCİ ‘ye herhangi bir ücreti iadesi yapılmaz. 

4,4 Rezervasyon ödemesinin tamamının alınmadığı, rezervasyon toplam tutarının belirli bir kısmının alındığı ön ödemeli ( kaporalı ) olarak yapılan rezervasyonlarda TÜKETİCİ tarafından yapılmış olan ön ödemenin iadesi yapılamaz. İptal edilemez rezervasyon kapsamına girer ve TÜKETİCİ bu ödemeyi geri talep edemez.